แขนกั้นอัตโนมติ 

 

มาพร้อมกับกล่องควบคุมที่ทำจากเหล็กชั้นดี  สำหรับแขนความยาว 3, 4, 6 เมตร  การใช้งานเหมาะสำหรับการเปิด-ปิด ทางเข้า ออกของตึก หรือหมู่บ้าน ที่ต้อง เปิด-ปิดบ่อย ควบคุมเปิดได้รวดเร็ว  และสามารถติดตั้งระบบนิรภัย โฟโต้เซลล์และไฟกระพริบ เพิ่มได้ 

กล่องควบคุมทำจากเหล็กชั้นดี สำหรับแขนความยาว 3, 4, 6 เมตร     

  • เหมาะกับการเข้า ออกของตึก หรือหมู่บ้าน ที่เปิด-ปิดบ่อย    

  • ควบคุมเปิดได้รวดเร็ว    

  • สามารถติดตั้งโฟโต้เซลล์และไฟกระพริบ เพิ่มได้