ลูกค้าสัมพันธ์

เงื่อนไข
การรับประกัน

บริษัท โพรออโต้เกตส์ ได้คำนึงถึงความสำคัญในการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดหากได้รับบริการที่ดีเยี่ยมพร้อมกับสินค้าระดับคุณภาพ ดังนั้นเพื่อความมั่นใจในบริการของโพรออโต้เกตส์ ทางบริษัทฯ พร้อมที่จะดูแลลูกค้าตลอดระยะเวลารับประกันสินค้า

ความรู้เบื้องต้นในการใช้งาน

บริษัท โพรออโต้เกตส์ ได้เล็งเห็นว่าข้อมูลเกี่ยวกับประตูอัตโนมัติ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า จะช่วยให้การเลือกซื้อมอเตอร์ประตูอัตโนมัติเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้นเราจึงรวบรวมความรู้เบื้องต้น ให้ลูกค้าได้ศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อมอเตอร์ประตูอัตโนมัติให้หมาะสมกับชนิดและขนาดของประตูแต่ละบาน สิ่งที่ลูกค้าควรทราบก่อนการตัดสินใจซื้อมีดังนี้ 

อ่านต่อ
พื้นที่ให้บริการ

บริการติดตั้งมอเตอร์ประตูอัตโนมัติในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

หากอยู่นอกเหนือพื้นที่เขตบริการ สามารถติดต่อสอบถามกับทางบริษัทได้เป็นกรณีพิเศษ